یزد لایی

مقدمه

یزد لایی به عنوان اولین هایپر نبافته (nonwoven) در جهان با ارائه مواد اولیه ماسک شامل:
– فنر دماغ گیر ماسک
– کش ماسک
در خدمت شما مشتریان محترم می باشد.

کش ماسک