03537300003 – 09135768461 – 09135838332

جستجو کردن
یزد لایی

مقدمه

یزد لای به عنوان اولین هایپر غیر بافته دنیا با ارائه مواد اولیه ماسک شامل:

– بخش فنری دماغگیر ماسک

– کش و لایه پنهان کننده ماسک

در خدمت شما مشتریان عزیز.

 
کش ماسک

دماغگیر ماسک تک سیم

دماغگیر ماسک دو سیم