یزد لایی

مقدمه

الیاف پرکن در مجموعه یزد لایی به صورت های توپی (bal fibre)، حلاجی شده و میکروفایبر یا شبه پر عرضه می¬گردد.

الیاف توپی

نوع ورجین (VERGIN)
الیاف هالو پلی استر ورجین محصول مناسبی جهت پرکردن بالش، کوسن، تولید انواع کالای خواب

نوع ریسایکل (RECYCLE)
الیاف هالو پلی استر ریسایکل محصول مناسبی جهت پرکردن بالش، کوسن، تولید انواع کالای خواب

الیاف حلاجی شده

الیاف حلاجی شده نرم
الیاف پلی استر حلاجی شده سیلیکونه هالو با دنیر پایین جهت پر کردن بالش، کوسن، مبلمان

الیاف حلاجی شده سخت
الیاف پلی استر حلاجی شده سیلیکونه هالو با دنیر بالا جهت پر کردن بالش، کوسن، مبلمان

الیاف میکرو فایبر و یا شبه پر

از خصوصیات این الیاف به لطافت زیاد و شبیه پر بودن آن می¬توان اشاره نمود.

الیاف ارگانیک

– بامبو
الیاف بامبو تولید شده از درخت و چوب بامبو می باشد. این نوع الیاف در عرضه به علت خواص رشته¬ای بامبو به صورت حلاجی شده و در ترکیب با الیاف ویرجین قابلیت استفاده را دارد.
– الیاف تنسل
الیاف تنسل از درخت اکالیپتوس می باشد

[کل: ۱ میانگین: ۵]