یزد لایی

مقدمه

یزد لایی قادر به تامین ملت بلون (Meltblown) فیلتر اصلی ماسک و صنایع مرتبط در خصوص تصفیه و فیلترینگ می باشد.

نرخ نامه

پارچه های ملت بلون (Meltblown)

منسوجات نبافته متشکل از فیلامنتهای منقطع در طولهای مختلف و ظرافت ۵-١ میکرون که با استفاده از تکنولوژی ملت بلون تولید می گردد . از بارزترین خصوصیات این نوع پارچه ها ظرافت الیاف و قدرت نفوذ ناپذیری بسیار بالا در برابر مایعات می باشد .
• مشخصات:
– گرماژ ۱۰۰-۱۵
– قابلیت جذب تا بیش از ۱۵ برابر وزن منسوج
– حداکثر عرض پارچه ها ۳۴۵ سانتیمتر